Miuncheno olimpinių žaidynių dalyvis Romualdas Bitė vienbalsiai perrinktas trečiai kadencijai vadovauti Vilniaus olimpiečių klubui. Vilniaus olimpiečių klubas, gyvuojantis daugiau nei 25 metus, susirinko į ataskaitos ir rinkimų konferenciją. Joje dalyvavo 21 narys iš 28. Klubo prezidentu dar ketverių metų kadencijai perrinktas Romualdas Bitė viceprezidenčių pareigas pasiūlė Linai Kačiušytei ir Angelei Rupšienei. Generaline sekretore dirba Ana Ambrazienė, o į valdybą išrinkti Stasys Šaparnis, Vida Vencienė, Ramunė Šidlauskaitė, Adolfas Aleksejūnas ir Robertas Žulpa. Iždininke toliau dirba Regina Mileckienė, o revizinei komisijai vadovaus Celestinas Jucys.

Romualdas Bitė

Klubui išgyventi padeda Kūno kultūros ir sporto departamentas (gen. direktorius E. Urbanavičius, LTOK (prez. Daina Gudzinevičiūtė), Lietuvos olimpiečių asociacija (LOA), vadovaujama Linos Kačiušytės, bendrovė „Olifėja“ (dir. Antanas Muraška).
Šiemet – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-metis. Vilniaus olimpiečių klubas šią svarbią datą žada pažymėti savo darbais.

Parengta pagal sportas.info
Koregavo Saulius Strazdas