Apie Lietuvos tautinį olimpinį komitetą (LTOK)

LTOK

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK, teisinė forma – asociacija) yra savarankiška, ne pelno siekianti, visuomeninė organizacija, dalyvaujanti pasaulio olimpinio judėjimo veikloje.
Savo veikloje LTOK vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Olimpine chartija, olimpinio judėjimo antidopingo kodeksu, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) sprendimais ir LTOK įstatais.Kaip ir numato Olimpinė chartija, LTOK narės yra visos tarptautinių federacijų narėmis tapusios nacionalinės federacijos, kurių sporto šakos įtrauktos į olimpinių žaidynių programą, prie sporto ir olimpizmo plėtojimo prisidedantys asmenys bei kiti LTOK įstatuose numatyti subjektai.
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas siekia plėtoti ir propaguoti olimpinį judėjimą mūsų šalyje. Įgyvendindamas savo misiją LTOK bendradarbiauja su atitinkamomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauja TOK olimpinio solidarumo programose.

LTOK

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas turi išskirtinę kompetenciją bei pareigą atstovauti Lietuvos Respublikai vasaros ir žiemos olimpinėse žaidynėse ir TOK bei Europos olimpinių komitetų (EOK) globojamose regionų, žemyno ar pasaulio kompleksinėse sporto varžybose, tokiose kaip Europos jaunimo olimpiniai festivaliai, pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės.
LTOK siunčia sportininkus (atrenka juos remdamasis nacionalinių federacijų siūlymais ir vadovaudamasis tarptautinių federacijų bei EOK patvirtintais kriterijais ir Olimpinės chartijos reikalavimais) bei atitinkamą aptarnaujantį personalą (trenerius, medikus, sporto mokslininkus ir kt.) dalyvauti šiuose sporto renginiuose, dengia dalyvavimo išlaidas, rūpinasi delegacijos paradine ir sportine apranga, siekdamas šių renginių sklaidos bendradarbiauja su žiniasklaida.
Organizacija taip pat itin aktyviai dalyvauja Lietuvos sportininkų pasirengimo žaidynėms procese:

– finansuoja įvairias tikslines sportininkų rengimo programas bei atskiras priemones, tokias kaip sportininkams, medikams, mokslininkams skiriamos stipendijos ir maistpinigiai;

– kooperuotomis lėšomis drauge su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie LRV, Lietuvos olimpiniu sporto centru, sporto šakų federacijomis bei miestų savivaldybėmis finansuoja mokomąsias treniruočių stovyklas, trenerių, medikų kvalifikacijos kėlimo kursus, padeda įsigyti specialaus inventoriaus ir t.t.;

– siekia sporto organizacijų, besirūpinančių sportininkų pasirengimu žaidynėms, veiksmų koordinacijos.

LTOK skatina ir remia didelio meistriškumo bei sporto visiems plėtrą. Siekdama šių tikslų organizacija pagal nustatytus kriterijus teikia finansinę paramą olimpinių sporto šakų federacijoms, pagal galimybes finansuoja su didelio meistriškumo bei sporto visiems plėtra susijusius renginius ir programas.
LTOK šalyje propaguoja pagrindinius olimpizmo principus (ypač sporto ir švietimo srityje), remia olimpinio švietimo programas, skatina olimpinių švietimo institucijų veiklą, rengia olimpinį judėjimą populiarinančius renginius ir projektus.
LTOK veiklą finansuoja UAB „Olifėja“ (LTOK priklauso 51% „Olifėjos“ akcijų), Tarptautinis olimpinis komitetas ir LTOK priklausanti organizacija Lietuvos olimpinis fondas.


LTOK įsteigimas

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) – Įkurtas 1924 m. gegužės 25 d. TSRS okupacijos ir aneksijos metu LTOK veikla buvo sustabdyta. LTOK atkurtas 1988 m. gruodžio 11 d., veikia pagal Olimpinę chartiją – Tarptautinio olimpinio komiteto priimtų pagrindinių principų, taisyklių ir jų oficialių išaiškinimų bendrą kodeksą.

Pirmasis faktinis Lietuvos olimpinio komiteto (Lietuvos sporto lygos (LSL)) vadovas buvo generolas Jonas Jurgis Bulota (1855.04.18 – 1942.02.06)

Jonas Jurgis Bulota (Small)

Jonas Jurgis Bulota

Nuo 1926 m. LSL vadovavo dr. Antano Jurgelionis (1894.04.14 – 1976.10.22).

Antanas Jurgelionis (Small)

Antanas Jurgelionis

Nuo 1930 m. LSL vadovavo Jonas Vileišis (1872.01.03 – 1942.06.01).

Jonas Vileisis (Small)

Jonas Vileisis

Nuo 1938 m. LTOK vadovavo Vytautas Augustauskas-Augustaitis (1904.04.09 – 1958.06.27)

Vytautas Augustauskas Augustaitis (Small)

Vytautas Augustauskas-Augustaitis


LTOK atkūrimas

Mintį apie savarankišką Lietuvos sportininkų delegaciją olimpinėse žaidynėse subrandino Sąjūdžio judėjimas, kurio atstovai aktyviai dalyvavo LTOK atkūrimo veikloje. 1988 m. spalio 6 d. laikraštyje „Sportas“ išspausdintas Romos Griniūtės-Grinbergienės straipsnis „Ar naudosimės teise į LTSR nacionalinį olimpinį komitetą?” sukėlė audringą skaitytojų reakciją – „Sporto“ redakciją pasiekė laiškai su daugiau nei 120 tūkst. parašų, palaikančių Antrojo pasaulinio karo metu panaikinto Lietuvos olimpinio komiteto atkūrimo idėją.
Visuomenės nuotaikos atsispindėjo tuometėse šalies sporto organizacijose: 1988 m. spalio 10 d. LTSR valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas suformavo Lietuvos olimpinio komiteto atkūrimo darbo grupę, kurios vadovu buvo paskirtas komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Artūras Poviliūnas.

1988 m. gruodžio 11 d. Vilniaus Profsąjungų rūmuose įvyko sporto organizacijų delegatų suvažiavimas, kuriame dalyvavo beveik pusė tūkstančio atstovų, vienbalsiai priėmęs sprendimą atkurti LTOK, o pirmuoju prezidentu didele balsų persvara išrinktas A. Poviliūnas.
Buvo išrinktas LTOK vykdomasis komitetas: prezidentas Artūras Poviliūnas, trys viseprezidentai – Kazimieras Motieka, Vytas Nėnius ir olimpinis čempionas Gintautas Umaras, generalinis sekretorius Janis Grinbergas ir dar 15 narių.

1991 m. rugsėjo 18 d. Berlyne susirinkęs TOK vykdomasis komitetas nutarė pripažinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionalinius olimpinius komitetus de facto ir tris Baltijos šalis grąžinti į tarptautinį olimpinį sąjūdį, pabrėždamas, kad „tao nėra naujas pripažinimas, nes jos buvo pripažintos iki tol, kol Sovietų Sąjunga 1940 m. jas aneksavo.“

Nuo 1988 m. gruodžio 11 d. iki 2012 m. spalio 12 d. LTOK prezidento pareigas ėjo doc. dr. Artūras Poviliūnas

Arturas Poviliunas

Doc. dr. Artūras Poviliūnas

Nuo 2012 spalio 12 d. LTOK prezidente išrinkta Sidnėjaus vasaros olimpinių žaidynių čempionė Daina Gudzinevičiūtė, generaliniu sekretoriumi – Valentinas Paketūras.

D.Gudzineviciute

Daina Gudzinevičiūtė


Apie LTOK internete :
Wikipedia
LTOK
EOK (Europos olimpinis komitetas)


Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK-būstinė)

LTOK įsikūrusi: Olimpiečių g. 15, Vilnius