Apie Lietuvos olimpinę akademiją (LOA)

Lietuvos olimpinė akademijaLietuvos olimpinė akademija (LOA) – savarankiška visuomeninė šviečiamoji organizacija, kurios tikslas – tyrinėti, saugoti ir propaguoti olimpines idėjas, olimpinio sąjūdžio kultūrinį palikimą, telkti mokslininkus sportininkų rengimo programoms kurti, skatinti žmonių fizinį ir dvasinį ugdymą kaip sveiko gyvenimo filosofiją, kilnumą sporte, siekti taikesnio ir geresnio pasaulio kūrimo, tautų solidarumo, atsiribojant nuo bet kokios diskriminacijos.
LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas, remdamasis Vakarų Europos pavyzdžiu, ėmėsi iniciatyvos – įkurti Lietuvos olimpinę akademiją. Jo suburta iniciatyvinė grupė: prof. Stanislovas Stonkus – krepšininkas, Melburno olimpinių žaidynių vicečempionas, buvęs Lietuvos kūno kultūros instituto rektorius bei LTOK viceprezidentas, prof. Juozas Šliažas – lengvaatletis, treneris, buvęs LTOK vykdomojo komiteto narys ir Janis Grinbergas – buvęs LTOK generalinis sekretorius, Tarptautinės rankinio federacijos garbės narys, tarptautinės kategorijos rankinio teisėjas, Pranas Majauskas – sunkiaatletis, treneris, buvęs Kauno miesto kūno kultūros ir sporto komiteto vadovas ėmėsi LOA steigiamojo suvažiavimo darbų.
1989 m. spalio 27-ąją Kaune, tuometiniame Lietuvos kūno kultūros institute įvyko steigiamoji Lietuvos olimpinės akademijos konferencija, kurioje dalyvavo garsūs sporto mokslininkai, olimpinių žaidynių dalyviai, veteranai, aukštųjų mokyklų dėstytojai.

Valerijus Janiunas

Prof. dr. Valerijus Janiunas

Pirmuoju Lietuvos olimpinės akademijos prezidentu išrinktas prof. dr. Valerijus Jasiūnas, viceprezidentu – dr. Algirdas Raslanas, dekanu – prof. habil. dr. Povilas Karoblis, sekretore – Ramutė Daniševičienė. Sudarytos 5 komisijos, kurių pirmininkai tapo tarybos nariais: Saulius Kavaliauskas – Olimpinio judėjimo istorijos ir sociologijos komisijos pirmininkas, Pranas Majauskas – Olimpinių idėjų propagandos komisijos pirmininkas, Albertas Skurvydas – Kūno kultūros ir sporto mokslinės metodinės komisijos pirmininkas, Angelė Seibutienė – Sporto medicinos komisijos pirmininkė, Justinas Lagunavičius – Bibliotekos ir muziejaus direktorius.

1990 m. LOA tapo Tarptautinės olimpinės akademijos nare. Lietuvos olimpinės akademijos sesijos ir konferencijos suteikė galimybę mokslininkams, olimpinės istorijos tyrinėtojams pristatyti savo naujus darbus, kurie buvo svarbūs nepriklausomybę atkūrusiai valstybei.

Povilas Karoblis

Prof. habil. dr. Povilas Karoblis

1994 m. gegužės 13-ąją Kaune išrinkta nauja LOA taryba. Prezidentu tapo lengvosios atletikos treneris, tuometinio Vilniaus pedagoginio instituto Sporto metodikos katedros vedėjas prof. habil. dr. Povilas Petras Karoblis. Per 19 jo vadovavimo Lietuvos olimpinei akademijai metų Tarybos sudėtis keitėsi ne kartą.

Arturas Poviliunas

Doc. dr. Artūras Poviliūnas

2013 m. gegužės 10 d. neeiliniame Lietuvos olimpinės akademijos suvažiavime P. Karoblis atsistatydino iš prezidento pareigų . Jam suteiktas LOA garbės prezidento vardas. Naujuoju vadovu vienbalsiai išrinktas LTOK garbės prezidentas doc. dr. Artūras Poviliūnas, 24 metus vadovavęs Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, puikiai žinantis Olimpinės akademijos veiklos sritis, turintis didelį autoritetą tarptautinėje olimpinėje bendruomenėje.

LOA vienija per 130 narių – tarp kurių yra profesorių, docentų, (habilituotų) daktarų, nusipelniusių trenerių, sporto organizatorių, mokytojų, sporto veteranų, olimpiečių ir kt.

Lietuvos olimpinė akademija propaguoja pagrindinius olimpinio švietimo principus, programas, skatina sporto ir švietimo institucijų veiklą, koordinuoja olimpinio švietimo projektą „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“, padeda organizuoti olimpinį sąjūdį populiarinančius renginius ir projektus. LOA narių iniciatyva kuriamos ir įgyvendinamos vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programos, kurios formuoja jauno žmogaus vertybines nuostatas.
Lietuvos olimpinė akademija siūlo mokslininkų pagalbą olimpinių žaidynių dalyviams – aktyviai dalyvaujama olimpinio švietimo, olimpinės istorijos, trenerių kvalifikacijos tobulinimo programose bei teikiama parama Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų rengimui.
Po 2012 m. Londono vasaros žaidynių LTOK pasiūlė Olimpinei akademijai aktyviau koordinuoti sporto mokslo plėtros kryptis, vykdyti 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių kandidatų mokslinę-metodinę priežiūrą.
Kartu su Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos sporto universitetu ir Lietuvos edukologijos universitetu leidžiamas periodinis žurnalas „Sporto mokslas“.

LOA bendradarbiauja su Latvijos, Estijos, Čekijos, Vokietijos, Rusijos, Italijos, Prancūzijos, Ukrainos, Baltarusijos nacionalinėmis olimpinėmis akademijomis ir Lietuvos mokslo, mokymo, sporto įstaigomis bei organizacijomis.


Apie LOA prezidentus Wikipedijoje:
Valierius Jasiūnas – 1989–1994 m. (ėjo LOA prezidento pareigas)
Povilas Karoblis – 1994–2013 m. (ėjo LOA prezidento pareigas)
Apie LOA prezidentus iš kitų šaltinių:
Artūras Poviliūnas – nuo 2013 m. (eina LOA prezidento pareigas)


Apie LOA internete:
Google maps
Wikipedia
LOA


20160712_163529-small 20160712_161011_001-small leu-small

Lietuvos olimpinė akademija įsikūrusi Studentų g. 39, Vilnius, (II aukštas, 223 kab. LEU pastate).