LIETUVOS OLIMPINIO MUZIEJAUS BIBLIOTEKA


Skaityti internete


Leidinys „Jaunimo sportas“

Leidinys „Jaunimo sportas“ leistas 1928-1929 m.
Redaktorius Karolis Dineika

Archyvas:
1928, 1929 m.

Pastaba:
Norint skaityti leidinį – paspauskite ant leidinio paveiksliuko arba pavadinimo ir naujai atsidariusiame puslapyje pasirinkite metus aprašo apačioje ir po to išsirinkite norimą skaityti numerį.


Leidinys „Iliustruotas sportas“

Leidinys „Sportas“ leistas 1929 m.

Pastaba:
Norint skaityti leidinį – paspauskite ant leidinio paveiksliuko arba pavadinimo ir naujai atsidariusiame puslapyje pasirinkite metus aprašo apačioje ir po to išsirinkite norimą skaityti numerį.

 


Leidinys „Sportas“

Leidinys „Sportas“ leistas 1923-1928 m.

Archyvas:
1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 m.

Pastaba:
Norint skaityti leidinį – paspauskite ant leidinio paveiksliuko arba pavadinimo ir naujai atsidariusiame puslapyje pasirinkite metus aprašo apačioje ir po to išsirinkite norimą skaityti numerį.


Leidinys „Lietuvos sportas“

Leidinys „Lietuvos sportas“ leistas 1922-1938 m.

Archyvas:
1922, 1937, 1938 m.

Pastaba:
Norint skaityti leidinį – paspauskite ant leidinio paveiksliuko arba pavadinimo ir naujai atsidariusiame puslapyje pasirinkite metus aprašo apačioje ir po to išsirinkite norimą skaityti numerį.


Leidinys „Fiziškas auklejimas“

Leidinys „Fiziškas auklejimas“ leistas 1931-1940 m., redaktorius Antanas Jurgelionis.

Archyvas:
1931, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 m.

1938 m. Nr.7-8 aprašoma I Tautinė olimpiada

Pastaba:
Norint skaityti leidinį – paspauskite ant leidinio paveiksliuko arba pavadinimo ir naujai atsidariusiame puslapyje pasirinkite metus aprašo apačioje ir po to išsirinkite norimą skaityti numerį.


LTOK leidinys
„Baku karštis“ – 2015 m.

Gausiai iliustruotame albume pasakojama apie mūsų šalies sportininkų pasirodymą pirmosiose Europos žaidynėse Baku. Iš arti pažvelgiama ne tik į varžybas, bet ir į atletų kasdienybę, šio renginio užkulisius, pateikiami visi Lietuvos sportininkų Baku pasiekti rezultatai. „Baku karštis“ – išsamus leidinys apie Europos žaidynes.

 


Žurnalas
„Olimpinė panorama“

Žurnalą leidžia ir platina LTOK

 


Žurnalas
„Sports management“ anglų kalba

Žurnalo temos apie sporto vadybą, sporto aktualijas, interviu su sportininkais, sporto psichologija, sporto mediciną ir t.t
Leidinys leidžiamas Jungtinėje Karalystėje

 

 

 


Leidiniai parsisiuntimui


„Sporto mokslas“

Lietuvos edukologijos universiteto leidinys,   Lietuvos sporto universiteto ir Lietuvos olimpinės akademijos. Žurnalas, išeina keturis kartus per metus (ISSN 1392-1401, eISSN 2424-3949)
Vyr. redaktorius: Prof. habil. dr. Kazys MILAŠIUS.
Žurnale spausdinami straipsniai sporto mokslo teorijos, praktikos, treniruotės metodikos klausimais. Nagrinėjamos sporto istorijos, sporto vadybos, sociologijos, olimpinio sporto problemos.

Žurnalas leidžiamas nuo 2001 m. (visi numeriai parsisiuntimui)


Žurnalas „Treneris“

Leidinys leistas 2006 – 2014 m.
Metodinis žurnalas kūno kultūros ir sporto specialistams. Žurnale spausdinti straipsniai sportininkų rengimo metodikos tematika. Savo patirtimi šioje srityje dalinasi sporto mokslininkai, treneriai, sportininkai. Žurnale skelbiama treneriams aktuali oficialioji sporto informacija.

2014 m. Nr. 1-2, Nr. 3-4  
2013 m.
Nr. 1-2, Nr. 3-4  
2012 m.
Nr. 1-2, Nr. 3-4 
2011 m.
Nr. 1-2, Nr. 3
2010 m. Nr. 1-2, Nr. 3-4
2009 m. Nr. 1-2, Nr. 3-4
2008 m. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3-4
2007 m. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3,
2006 m.  Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4


Leidinys „Kūno kultūros ir sporto aktualijos“

Leidinys leistas 2006 – 2009 m.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (KKSD) informacinis leidinys. Leidinyje pateikiami Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės, Kūno kultūros ir sporto departamento teisės aktai, jų komentarai, supažindinama su KKSD strateginių veiklos planų įgyvendinimu ir kitomis naujienomis. Leidinyje skelbiami oficialūs pranešimai apie išduotas kūno kultūros ir sporto specialisto licencijas, suteiktas kvalifikacines kategorijas treneriams-sporto mokytojams bei sportininkams

2009 m. Nr. 1, Nr. 2
2008 m. Nr. 1, Nr. 2
2007 m. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2006 m. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4


Olimpinių sporto organizacijų vadyba

Šios  knygos  tikslas  –  paprastai  ir  praktiškai  pristatyti  dabartines  vadybos  žinias, kurias  išdėstė  olimpinės  sporto  organizacijos  (OSO)  ir  kurios  yra  skirtos  olimpinėms sporto  organizacijoms  visame  pasaulyje.  Galima  teigti,  jog  terminas  „olimpinės  sporto organizacijos“ apima organizacijas, dirbančias su olimpinėmis sporto šakomis (35 vasaros ir žiemos žaidynių šakomis ir 29 sporto šakomis, kurios nėra įtrauktos į žaidynių programą, tačiau jas pripažįsta TOK). Jis apima nacionalinio, žemyninio ir pasaulinio lygio olimpinius komitetus, nacionalines ir tarptautines federacijas (NF ir TF).


Sporto administravimo vadovas

„Sporto administravimo vadovas“ skirtas naudoti kaip pagrindinis Olimpinio solidarumo sporto administratorių kursų, kuriuos organizuoja nacionaliniai olimpiniai komitetai, vadovėlis. „Sporto administravimo vadovas“, kurio pirmas leidimas pasirodė 1986 m., buvo atnaujintas penkis kartus, paskutinis pataisytas variantas išleistas 2013 m. Jame pateiktos naujausios olimpiniam sąjūdžiui aktualios žinios, problemos ir praktika, taip pat informacija svarbiausiais klausimais, susijusiais su sporto administravimu ir vadyba.


Oimpinė chartija

Olimpinė chartija – tai Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) priimtų pagrindinių olimpizmo principų, taisyklių ir jų oficialių išaiškinimų vientisas kodeksas. Chartija reglamentuoja olimpinio sąjūdžio organizavimą, veiksmus bei funkcionavimą ir nustato olimpinių žaidynių šventimo sąlygas.

Elektroninė versija (skaityti internete) – Olimpinė chartija


https://i0.wp.com/www.sportinfo.lt/images/leidiniai/knygos/sporto_statistikos_metrastis_virselis_naujas.jpg?resize=203%2C286

Lietuvos sporto statistikos metraštis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV  rengtas metraštis. Leidinyje galima rasti visą Lietuvos sporto statistiką parengtą pagal miestų ir rajonų savivaldybių kūno kultūros ir sporto padalinių, sporto mokymo įstaigų, sporto klubų ir Lietuvos sporto federacijų, sąjungų ir asociacijų bei kitų visuomeninių sporto organizacijų pateiktas ataskaitas.

2013 m., 2012 m., 2011 m., 2010 m., 2009 m., 2008 m., 2007 m. (nebuvo sudaromas), 2006 m., 2005 m.

Arba kitus sporto statistikos rodiklius portale galite rasti „Oficialios statistikos portale“


Lietuvos sportas skaičiais

Statistinis leidinys


Sporto statiniai I dalis
Pakartotinis papildytas leidimas – 2012 m., 52 p.

Pirmasis leidimas – 2005 m., 48 p.

Techniniai duomenys (2012 m.). I dalis skirta sportiniams žaidimams. Leidinį išleido Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV su Lietuvos sporto informacijos centru ir sporto šakų federacijomis, asociacijomis ir sąjungomis.


Sporto statiniai II dalis

Techniniai duomenys (2006 m.). II dalyje pateikiami statinių ir įrangos, skirtų aklųjų rieduliui (golbolui), aklųjų stalo tenisui (showdown), bočiai, kartingui, lengvajai atletikai, mažųjų dviračių krosui (BMX), neygaliųjų (sėdimajam) tinkliniui, plaukimui, šuoliams į vandenį, vandensvydžiui.


OŽ rengimo programos

 


Programos parsisiuntimui