20160520_110934

2016 m. gegužės 20 d. Kaune, Lietuvos sporto universitete įvyko I mokslinė konferencija – „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“. Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, prof. habil. dr. Vytautas Lansbergis ir konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas, Pasaulio lietuvių sporto asociacijos prezidentas ir Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas doc. dr. Artūras Poviliūnas. Į renginį atvyko Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys Gediminas Karoblis (Norvegija), Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos pirmininkas Laurynas Rokas Misevičius (JAV). Konferencijoje dalyvavo ir kiti iškilūs sporto, mokslo ir visuomenės žmonės: Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės generalinis direktorius Edis Urbanavičius, Seimo narys Kazys Starkevičius, prof. dr. Jonas Jasaitis, prof. habil. dr. Henrikas Žilinskas, prof. habil. dr. Algirdas Raslanas, prof. habil. dr. Loną Petras Jankauskas, Kauno miesto vicemeras Vasilijus Popovas, Pasaulio lietuvių sporto asociacijos viceprezidentas Valentinas Aleksa ir kiti.
Konferencijos metu Jo Ekscelencijai Prezidentui V. Adamkui už aktyvią, nuoširdžią, veiklą pasaulio lietuvių sporto bendruomenėje, atsidavimą, meilę ir pagarbą savo tautiečiams bei tėvynei Lietuvai, suteiktas Pasaulio lietuvių sporto asociacijos Garbės nario vardas. Antras Garbės nario vardas tądien suteiktas prof. V. Landsbergiui.
Renginio metu buvo prisiminta pirmoji Tautinė olimpiada, Lietuvos delegacijos dalyvavimas III pasaulio lietuvių žaidynėse bei kiti Lietuvos sporto istorijai ir Lietuvių išeivijai svarbūs įvykiai.
Konferencijos dalyviai išreiškė susirūpinimą išblėsusiu bendradarbiavimu su pasaulyje gyvenančiais lietuviais ir ragino komunikuoti aktyviau.
Pasak A. Poviliūno, šiuo metu būtina dėti visas pastangas, kad pasaulyje pasklidusios sporto organizacijos – susivienytų, Jis siūlė nuolat rengti konferencijas.
Konferencijoje LSU rektorių atstovavęs profesorius dr. Arvydas Stasiulis paminėjo, kad lietuvius visada vienijo, vienija ir vienys į kraują įaugęs esminis dalykas – sportas.
Taip pat buvo paminėta, kad tokius diskusinius forumus ateityje reiktų rengti kuo dažniau.
2017 m. X Pasaulio lietuvių sporto žaidynės vyks Kaune, jose planuojama sulaukti 3 tūkst. sportininkų iš viso pasaulio.