II mokslinės konferencijos „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“ dalyviai / Nuotr. Sauliaus Strazdo

Šių metų birželio 28 d. Lietuvos sporto universitete antrus metus iš eilės surengta mokslinė konferencija „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“. Šį prasmingą renginį surengė Pasaulio lietuvių sporto asociacija, Lietuvos olimpinė akademija ir Lietuvos sporto universitetas. Konferencija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir yra įtraukta į X Pasaulio lietuvių sporto žaidynių programą.
Konferencijos Garbės pirmininku išrinktas jo Ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus, renginio globėju — LSU rektorius dr. Aivaras Ratkevičius, konferencijos mokslinio komiteto pirmininku — doc. dr. Artūras Poviliūnas, organizacinio komiteto pirmininku — Valentinas Aleksa. Tarp konferencijos garbės narių — Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas prof. dr. Jonas Jasaitis, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro direktorius Valdas Kubilius, Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas Rimantas Kveselaitis ir kt.
Konferencijos metu aptartos pasaulio lietuvių išeivijos sporto organizacijos ir jų veikla, lietuvių fizinis auklėjimas Šiaurės Amerikoje, apžvelgti lietuvių sporto žiniasklaidos akcentai 1922–1991 m., lietuvybės žadinimas išeivijos vaikų sąmonėje per sportą, aptarta pirmoji Tautinė olimpiada.
Ši mokslinė konferencija turi svarbią reikšmę lietuvių tautos šiandieniniame ir ateities gyvenime. Pasaulio lietuvių sporto asociacijos nariai pirmieji atkreipė dėmesį, kad mūsų išeivija atliko svarbų vaidmenį tautos sporto istorijoje, atidavė daug jėgų ir šventai tikėjo, kad sportinė veikla sutelkia tautiečius bei skiepija meilę Lietuvai. Ji ugdo lietuvių išeivių dvasines jėgas, skatina tarpusavio draugystę, bendradarbiavimą, jaunų žmonių auklėjimą, savigarbos ugdymą ir lietuviškumo išlaikymą. Renginio metu buvo įteikti apdovanojimai.

Parengta pagal LSU.lt
Papildyta Sauliaus Strazdo

Akimirkos iš konferencijos (nuotraukų galerija / Nuotr. Sauliaus Strazdo)

Konferencijos dalyviai

Konferencijos dalyvius sveikina LSU rektorius dr. Aivaras Ratkevičius

Konferencijos dalyvius sveikina LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė

Konferencijos dalyviai

Lietuvos sporto muziejaus direktoriaus Prano Majausko pranešimas

ŠALFASS pirmininko Lauryno Roko Misevičiaus pranešimas

ŠALFASS pirmininkas Laurynas Rokas Misevičius

LSU doc. dr. Birutė Statkevičienė

LOA viceprezidentas, LEU prof. habil. dr. Algirdas Raslanas

Konferencijos akimirka

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas

(iš kairės) Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Visockas, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, prof. habil. dr. Steponas Gečas

(iš kairės) Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Visockas, PLSA viceprezidentas Valentinas Aleksa, LSU dr. Daiva Majauskienė, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas

Konferencijos dalyviai / Nuotr. LSU

Konferencijos dalyviai / Nuotr. LSU

Konferencijos dalyviai / Nuotr. LSU

(iš kairės) LSU rektorius dr. Aivaras Ratkevičius, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė / Nuotr. LSU

(iš kairės) ŠALFASS pirmininkas Laurynas Rokas Misevičius, Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas / Nuotr. LSU

Apdovanojimas įteikiamas LSU rektoriui dr. Aivarui Ratkevičiui / Nuotr. LSU

Renginio vedėjas PLSA viceprezidentas Valentinas Aleksa / Nuotr. LSU

Apdovanojimas įteikiamas LTOK prezidentei Dainai Gudzinevičiūtei / Nuotr. LSU

Apdovanojimas įteikimas ŠALFASS pirmininkui Laurynui Rokui Misevičiui / Nuotr. LSU