Konferencijos pristatymas

Lietuvių tautos, kaip ir visų kitų tautų, būtina išlikimo sąlyga – istorinė atmintis, savos kultūros saugojimas ir kasdienis jos puoselėjimas. Siekiant apžvelgti iškiliausius pasaulio lietuvių sporto istorijos faktus, fragmentus, bibliografinius faktus, rasti bendrų pasaulio lietuvių sporto organizacijų veiklos dėsningumų ir ypatumų bei aptarti šios tautinę savimonę stiprinančios veiklos perspektyvas, šių metų gegužės 20 d. Lietuvos sporto universitete vyks I mokslinė konferencija ,,Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“.

Ši mokslinė konferencija turi labai svarbią reikšmę lietuvių tautos šiandieniniame ir ateities gyvenime. Pasaulio lietuvių sporto asociacijos nariai pirmieji atkreipė dėmesį, kad mūsų išeivija atliko svarbų vaidmenį tautos sporto istorijoje, atidavė daug jėgų ir šventai tikėjo, kad sportinė veikla sutelkia tautiečius bei skiepija meilę Lietuvai. Ji ugdė ir ugdo lietuvių išeivių dvasines jėgas, skatino tarpusavio draugystę, bendradarbiavimą, jaunų žmonių auklėjimą, savigarbos ugdymą ir lietuviškumo išlaikymą.

Deja, vieni lietuvių išeivijos sporto organizatoriai, sportininkai, sporto teisėjai, sporto žurnalistai ir sporto visuomenininkai dėl įvairių priežasčių buvo visiškai pamiršti, kiti netinkamai įvertinti mūsų tautos istorijoje.
Šioje konferencijoje bus skaitomi pranešimai apie lietuvių išeivijos sporto organizacijas, darbuotojus, sportininkus ir jų laimėjimus, kurie nėra įtraukti į mūsų šalies sporto, valstybės istoriją ar netinkamai įvertinti.

Konferenciją rengia trys bendradarbiaujančios organizacijos: Pasaulio lietuvių sporto asociacija (PLSA), Lietuvos sporto universitetas (LSU) ir Lietuvos olimpinė akademija (LOA).

Konferencijos programa

Mokslinės konferencijos organizatorių informacija