antidopingas.lt

Dopingo kontrolę ir programas Lietuvoje vykdo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta viešoji įstaiga Lietuvos antidopingo agentūra.
Lietuva prisijungė prie pasaulinės kovos su dopingu sporte 1995 m., kai Seimas ratifikavo Europos Tarybos Antidopingo konvenciją. 2004 m. Seimas ratifikavo ir Europos Tarybos Antidopingo Konvenciją. 2004 m. Lietuvos vyriausybė pasirašė Kopenhagos deklaraciją, kuria įsipareigojo įgyvendinti Pasaulinės antidopingo agentūros kodeksą. 2006 m. Seimas ratifikavo dar vieną konvenciją – Tarptautinę konvenciją prieš dopingo vartojimą sporte.
2005 m. liepos  27 dieną Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  įsteigė Viešąją įstaigą LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA.
LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA yra Nacionalinių antidopingo organizacijų instituto narė (iNADO) narė nuo 2014 m.
Lietuvos antidopingo agentūra vadovaujasi Antidopingo taisyklėmis, parengtomis remiantis Pasauliniu antidopingo kodeksu ir tarptautiniais standartais.
Pasaulinėje kovoje su dopingu siekiama, kad nacionalinės agentūros būtų nepriklausomos nuo bet kokių viešųjų sporto institucijų ar judėjimų – tik taip gali būti užtikrinta, kad jų programos bus vykdomos savarankiškai, o sprendimai bus objektyvūs ir sąžiningi. Išsami informacija apie Lietuvos antidopingo agentūros veiklą ir ją reglamentuojanti informacija pateikiama interneto svetainėje www.antidopingas.lt.

Agentūros veikla – atsako už:

  • dopingo kontrolės planavimą, koordinavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir jos tobulinimo skatinimą;
  • bendradarbiavimą su kitomis atitinkamomis nacionalinėmis organizacijomis, agentūromis ir kitomis antidopingo organizacijomis;
  • nacionalinių antidopingo organizacijų abipusio testavimo skatinimą;
  • antidopingo informacijos, švietimo ir prevencijos programų planavimą, įgyvendinimą ir stebėseną;
  • mokslinių tyrimų antidopingo srityje skatinimą;
  • aktyvų visų potencialių antidopingo taisyklių pažeidimų jos jurisdikcijos ribose tyrimą, įskaitant tyrimą, ar su dopingo vartojimu konkrečiu atveju susijęs sportininkų pagalbinis personalas arba kiti asmenys, taip pat tinkamą nuobaudų taikymą;
  • už automatišką tyrimą savo jurisdikcijoje esančio sportininkų pagalbinio personalo atžvilgiu, kai antidopingo taisyklę pažeidžia nepilnametis, taip pat bet kokio sportininkų pagalbinio personalo nario atžvilgiu, jei jis suteikė paramą daugiau nei vienam sportininkui, pažeidusiam antidopingo taisykles;
  • visapusį bendradarbiavimą su WADA, šiai vykdant tyrimus pagal pasaulinį antidopingo kodeksą;
  • už visos finansavimo sumos ar jos dalies neišmokėjimą sportininkui ar sportininkų pagalbiniam personalui, kol jiems taikoma diskvalifikacija už antidopingo taisyklių pažeidimą.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), kaip ir kitų šalių nacionaliniai olimpiniai komitetai, gavo Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) prašymą imtis visų priemonių, kad olimpinėse žaidynėse startuotų tik švarūs sportininkai. LTOK kreipėsi į Lietuvos antidopingo agentūrą, perdavė TOK prašymą skirti ypatingą dėmesį dopingo kontrolei ir, prireikus, papildomai testuoti Lietuvos sportininkus.

Internete apie Lietuvos antidopingo agentūrą:
Lietuvos antidopingo agentūros puslapis,
Lietuvos antidopingo agentūra Wikipedia