Apie Lietuvos olimpinį sporto centrą (LOSC)

losc Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės LIETUVOS OLIMPINIS SPORTO CENTRAS (toliau – LOSC) yra biudžetinė įstaiga, vykdanti neformaliojo švietimo programas, rengianti perspektyvinės ir olimpinės pamainos sportininkus bei olimpinės rinktinės kandidatus olimpinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams bei kitoms tarptautinėms varžyboms.
LOSC steigėjas yra Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

LOSC, organizuodamas sportininkų rengimą olimpinėms žaidynėms, pasaulio, Europos čempionatams ir kitoms tarptautinėms varžyboms, bendradarbiauja su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldos institucijomis, sporto mokymo įstaigomis, klubais ir užsienio sporto organizacijomis.


Apie LOSC internete:
Wikipedia
LOSC