Laikraščiai:

  „Sportas“ (nemokamą laikraštį leidžia ir platina VšĮ „Sporto leidinių grupė“)

 

 


Žurnalai:

„Olimpinė panorama“

Žurnalą leidžia ir platina LTOK

 

 

„Sporto mokslas“

Lietuvos edukologijos universiteto leidinys,   Lietuvos sporto universiteto ir Lietuvos olimpinės akademijos. Žurnalas, išeina keturis kartus per metus (ISSN 1392-1401, eISSN 2424-3949)
Vyr. redaktorius: Prof. habil. dr. Kazys MILAŠIUS.
Žurnale spausdinami straipsniai sporto mokslo teorijos, praktikos, treniruotės metodikos klausimais. Nagrinėjamos sporto istorijos, sporto vadybos, sociologijos, olimpinio sporto problemos.

Žurnalas leidžiamas nuo 2001 m. (visi numeriai parsisiuntimui)

 

„Sports management“ anglų kalba

Žurnalo temos apie sporto vadybą, sporto aktualijas, interviu su sportininkais, sporto psichologija, sporto mediciną ir t.t
Leidinys leidžiamas Jungtinėje Karalystėje

 

 

 

 

LTOK leidinys
„Baku karštis“ – 2015 m.

Gausiai iliustruotame albume pasakojama apie mūsų šalies sportininkų pasirodymą pirmosiose Europos žaidynėse Baku. Iš arti pažvelgiama ne tik į varžybas, bet ir į atletų kasdienybę, šio renginio užkulisius, pateikiami visi Lietuvos sportininkų Baku pasiekti rezultatai. „Baku karštis“ – išsamus leidinys apie Europos žaidynes.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 

„Lietuvos ryto“ leidinys
„Pekino salvės“ – 2008 m.

Gausiai iliustruotame albume pasakojama apie mūsų šalies sportininkų pasirodymą 2008 m. Pekino olimpinėse žaidynėse. Pateikiami visi Lietuvos sportininkų Pekino olimpinėse žaidynėse pasiekti rezultatai. Pateikiama informacija apie pekino olimpinius objektus, kita susijusi informacija, interviu, žaidynių statistika.  „Pekino salvės“ – išsamus leidinys apie 2008 m. pekino olimpines žaidynes.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 

LTOK ir „Lietuvos ryto“ leidinys
„Londono blyksniai“ – 2013 m.

Gausiai iliustruotame albume pasakojama apie mūsų šalies sportininkų startus 2012 metų Londono žaidynėse. Ši olimpiada buvo sėkmingiausi nepriklausomos Lietuvos istorijoje: iškovota po 2 aukso bei bronzos medalius ir 1 sidabro apdovanojimas. „Londono blyksniai“ – išsamus įsimintinų varžybų dienoraštis.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 

LTOK ir „Lietuvos ryto“ leidinys
„Rio ritmai“ – 2016 m.

Gausiai iliustruotame albume pasakojama apie Lietuvos sportininkų pasirodymą 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse. Mūsų šalies olimpiečiai Brazilijoje iškovojo keturis apdovanojimų komplektus. „Rio ritmai“ – išsamus šių didžiausių varžybų dienoraštis.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 

LTOK leidinys
„Permainingasis Naganas“ – 1998 m.

Gausiai iliustruotame albume pasakojama apie mūsų šalies sportininkų pasirodymą 1998 m. Nagano žiemos olimpinėse žaidynėse. Pateikiami visi Lietuvos sportininkų Nagano olimpinėse žaidynėse pasiekti rezultatai. Pateikiama informacija apie Nagano žaidynių statistika ir kita susijusi informacija.  „Permainingasis Naganas“ – išsamus leidinys apie 1998 m. Nagano olimpines žaidynes.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 

„Lietuvos ryto“ leidinys
„Solt Leik Sitis: spalvinga baltoji olimpiada“ – 2002 m.

Gausiai iliustruotame albume pasakojama apie Lietuvos sportininkų pasirodymą XIX 2002 m. Solt Leik Sičio žiemos olimpinėse žaidynėse. Pateikiami visi Lietuvos sportininkų Solt Leik Sičio olimpinėse žaidynėse pasiekti rezultatai. Pateikiama informacija informacija apie Solt Leik Sičio olimpinių žaidynių eigą, varžybas, sportininkus ir jų pasiekimus.  „Solt Leik Sitis: spalvinga baltoji olimpiada“ – išsamus leidinys apie 2002 m. Solt Leik Sičio žiemos olimpines žaidynes.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 

LTOK leidinys
„Žiemos žaidynės pavasarėjančiame Turine“ – 2006 m.

Gausiai iliustruotame albume pasakojama apie Lietuvos sportininkų pasirodymą 2006 m. Turino žiemos olimpinėse žaidynėse. Pateikiami visi Lietuvos sportininkų Turino olimpinėse žaidynėse pasiekti rezultatai. Pateikiama informacija informacija apie Turino olimpinių žaidynių eigą, varžybas, sportininkus.  „Žiemos žaidynės pavasarėjančiame Turine“ – išsamus leidinys apie 2006 m. Turino žiemos olimpines žaidynes.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 

LTOK leidinys
„Sočio kontrastai“ – 2014 m.

Gausiai iliustruotame albume pasakojama apie mūsų šalies sportininkų pasirodymą 2014 m. Sočio žiemos olimpinėse žaidynėse.Iš arti pažvelgiama ne tik į varžybas, bet ir į atletų kasdienybę, didžiojo sporto užkulisius. „Sočio kontrastai“ – išsamus olimpinių žaidynių dienoraštis.


Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 


Knygos:
* Lietuvos olimpinė akademija knygomis neprekiauja, leidinius galite rasti ir skaityti LOA bibliotekoje (skaityti tik vietoje neišsinešant).


Povilas Karoblis
„Sporto istorijos atspindžiai“
– 2017 m.

Knygoje atspindėta sporto, judėjimo, ilgaamžystės ir kilnaus elgesio (Fair Play) patirtis išreiškia žmogaus didybę ir grožį, vainikuoja žmogaus gerųjų pradų pergalę, išryškina žmogiškųjų vertybių reikšmę, kilnina žmogaus dvasią. Pristaomos iškilios asmenybės, kurių darbai, siekiai neišnyks be pėdsako, išliks kaip dokumentas, sportinio, mokslinio gyvenimo, mokslo paveldo dalis.
Knygoje treneriai, jaunieji mokslininkai, studentai, magistrantai, doktorantai, sporto vadybininkai, organizuojantys sportininkų rengimą olimpinėms žaidynėms, suras olimpinio sporto istorijos faktų, praeities interpretavimo detalių ir naujų įžvalgų

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Povilas Karoblis, Artūras Poviliūnas
„Rio de Žaneiro vasaros olimpinės žaidynės“ – 2017 m.

Leidinyje trumpai pristatomi svarbiausi, įsimintiniausi XXXI olimpiados žaidynių, vykusių 2016 m. Rio de Žaneire, pirmą kartą Pietų Amerikoje, Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų laimėjimai, įspūdžiai, trenerių, mokslininkų, sporto organizatorių vertinimai bei atsiliepimai, padėsiantys visiems besidomintiems geriau suvokti olimpiečių pergalių ir pralaimėjimų vertę, psichologinio ir sportinio rengimo vyksmą, patiriamus krūvius bei išgyvenimus.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Povilas Karoblis
„Lietuvos lengvoji atletika. XXI a. pradžia“ – 2017 m.

Lietuvos sporto istorija ir sporto paveldas tapo tikra mūsų gyvenimo mokytoja. Laimėjimai ir pralaimėjimai mus žadino, jungė ir visuomet lydėjo. Svarbu ir šiandieną prisiminti tuos žmones, kurie sportiniame gyvenime pramynė taką, paliko pėdsaką savo darbais.
Knygoje „Lietuvos lengvoji atletika. XXI a. pradžia“, apimančioje keturis olimpinius ciklus  (2001-2004 m.,  2005-2008 m., 2009-2012 m. ir 2013-2016 m.), minimi sportininkai, treneriai, organizatoriai. Aptariant olimpinių žaidynių dalyvius, vertinant sportinius rezultatus, išryškintos asmenybės.
Gausiai iliustruotoje knygoje pateiktos įsimintinos datos, gyvenimo fragmentai, įvykiai, darbai ir jų traktavimas. Pateikti įvykių komentarai, mokslinė interpretacija.
Ši knyga skirta studentams, sportininkams, treneriams, mokytojams, mokslininkams ir visiems besidomintiems sportu, lengvąja atletika.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Artūras Poviliūnas
„Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimas ir pripažinimas“
– 2017 m.
Įvykiai, laiškai, protokolai, kelionės, susitikimai. 1988-1991

Šiuose Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) atkūrimo istorijos dokumentuose ir jų analizėje atskleidžiamas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto grįžimo į tarptautinę olimpinę šeimą siekių įgyvendinimas – pradedant 1988 metais ir baigiant 1991 metų rugsėjo 18 diena, kai buvo de facto ir lapkričio 11 diena, kai buvo de jure atkurtas šis komitetas. Atorius pasakodamas apie formalius ir neformalius susitikimus su Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) vadovais, analizuodamas oficialius dokumentus, parodo, kaip formavosi Lietuvos tautinė sąmonė šiame laikotarpyje.
Tai leidinys, skiriamas visiems, besidomintiems Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo istorija.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Artūras Poviliūnas
„Šviesūs ir tamsūs olimpiniai žiedai“ – 2017 m.

Ilgametis Lietuvos olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas leidinyje, skirtame olimpinės šeimos nariams, pasakoja apie nelengvą Lietuvos sportininkų grįžimą į tarptautinį olimpinį pasaulį, apie šviesiąsias jo puses, atskleidžia nežinomus Tarptautinio olimpinio komiteto vadovų ir narių gyvenimo ir veiklos faktus.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 


Artūras Poviliūnas
„Lietuvos Tautinės olimpiados atminimas gyvas“ – 2017 m.
(atnaujintas papildytas leid.)

Šio metodinio leidinio tikslas – atskleisti išeivijos lietuvių pastangas atkurti pirmosios Lietuvos Tautinės olimpiados, vykusios 1938 m. Kaune, dvasią, apjungusią viso pasaulio lietuvius į bendrą šventę. Juk sportas tada tapo židiniu, prie kurio susibūrę lietuviai pasijuto viena šeima.
Šis leidinys bus naudingas kūno kultūros studijų studentams, visai pasaulio lietuvių sporto bendruomenei, visiems, besidomintiems Lietuvos sporto istorija.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 


Kęstas Miškinis
„Laisvalaikio skaitiniai treneriams“ – 2015 m.

Neįtikėtinai geri sportiniai rezultatai verčia trenerius ir sportininkus perkainoti žinomas tiesas, ieškoti naujų sprendimų, naujai pažvelgti į daugelį dalykų. Knygoje pateikta medžiaga – tai sintezė įvairių idėjų, patirties, technikų, su kuriomis susipažinta rengiant šią knygą, ir tik nedaug minčių priklauso pačiam rengėjui. Skaitydami šią knygą, treneriai turės, apie ką pagalvoti, galės pritaikyti sau naudingus dalykus, pasinaudoti kitų trenerių, sportininkų, mokslininkų patirtimi, atkreips dėmesį į kitų žmonių poelgius.
Skiriama įvairių sporto šakų treneriams, sportininkams, turėtų būti naudinga aukštųjų mokyklų, rengiančių, rengiančių kūno kultūros ir sporto specialistus, studentams bei magistrantams, ištęstinių studijų ir kvalifikacijos kėlimo kursų klausytojams, sporto organizacijų vadovams.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Povilas Karoblis, Kazys Steponavičius, Linas Tubelis, Einius Petkus, Egidijus Balčiūnas
„Sportininkų rengimo olimpinėms žaidynėms aspektai“ – 2013 m.

Leidinyje, remiantis naujausiomis, aktualiausiomis sporto mokslo žiniomis, trenerių ir mokslininkų patirtimi, atliktas tyrimas ir publikuota medžiaga, pateikiama sportininkų rengimo olimpinėms žaidynėms rekomendacijų ir įžvalgų. Kuriant olimpinės treniruotės metodiką, labai svarbu trenerio žinių, patirties ir sporto mokslo sintezė.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 


Valentinas Aleksa
„Artūras Poviliūnas Pasaulio lietuvių sporto ambasadorius“ – 2016 m.

Šis leidinys skiriamas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto architektui, Lietuvos olimpinės akademijos įkūrimo pagrindiniam iniciatoriui ir vienam iš jos steigėjų bei prezidentui, Pasaulio lietuvių sporto asociacijos ir pasaulio lietuvių tautos sporto labdaros ir paramos fondo vienam iš steigėjų bei prezidentui, Pasaulio lietuvių giminių asociacijos viceprezidentui doc. dr. Artūrui Poviliūnui.
A. Poviliūno gimimo 65-mečio proga paprašyta jo atsakyti būtent į tokį skaičių klausimų. Knygoje pateikiamos doc. dr. A. Poviliūno prisiminimai bei mintys, pristatomi A. Poviliūno moksliniai, profesiniai bei publicistiniai darbai ir svarbiausi apdovanojimai.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Artūras Poviliūnas
„Olimpinė Lietuva 1918-2008: lūžiai, etapai, pasauliniai kontekstai“ – 2010 m.

Monografijoje kompleksiškai analizuojama Lietuvos olimpinio sporto istorija. Į mokslinę analizę įtraukti naujausi olimpinio sporto istorijos dokumentai, straipsnių, suvažiavimų, sesijų, posėdžių protokolai, archyviniai dokumentai, kurie reikšmingi naujiems teiginiams, koncepcijoms pagrįsti. Dauguma jų skelbiama pirmą kartą.
Knyga skiriama kūno kultūros ir sporto mokslininkams, istorikams, ji gali būti pravarti magistrantams, doktorantams, dėstytojams ir mokytojams.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Povilas Karoblis, Irma Neseckienė, Algimantas Gudiškis, Vita Balsytė
„Olimpizmas mokykloje“ – 2015 m.

Metodinė priemonė mokytojui.
Leidinį sudaro trys skyriai: „Olimpinis paveldas ir šiuolaikinio pasaulio iššūkiai“, „Ugdome šiuolaikiškai“, Skaitiniai: „Džiaugsmas – Londone, viltys – Rio de Žaneire“.
Knygoje pateikiama metodinių nuorodų, idėjų, geros praktikos pavyzdžių, siūlymų mokytojams, bendruomenės nariams, kaip olimpinį ugdymą įgyvendinti įvairiomis mokomosiomis veiklomis mokykloje ir bendruomenės gyvenime, – pagal bendrąsias kompetencijas, klases ir dalykus.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Tarptautinis olimpinis komitetas
 „Oimpinė chartija“ – 2006 m.

Olimpinė chartija – tai Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) priimtų pagrindinių olimpizmo principų, taisyklių ir jų oficialių išaiškinimų vientisas kodeksas. Chartija reglamentuoja olimpinio sąjūdžio organizavimą, veiksmus bei funkcionavimą ir nustato olimpinių žaidynių šventimo sąlygas.

Skaityti elektroninę versiją – Olimpinė chartija
Parsisiųsti – Olimpinė chartija (PDF)

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Povilas Karoblis, Kazys Steponavičius, Linas Tubelis, Einius Petkus, Egidijus Balčiūnas
Psichologiniai sportininkų rengimo olimpinėms žaidynėms aspektai“ – 2016 m.

Leidinyje apibendrintai pateikti psichologiniai sportininkų rengimo aspektai padės treneriams, mokslininkams, sporto organizatoriams, olimpiečiams ir kitiems sporto pasaulio žmonėms geriau suvokti olimpiečių psichologinio ir sportinio rengimo vyksmą ir tikslingai rengtis olimpinėms žaidynėms.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 


Artūras Poviliūnas
„Lietuvos Tautinės olimpiados atminimas gyvas“
–  2016 m.

Šio metodinio leidinio tikslas – atskleisti išeivijos lietuvių pastangas atkurti pirmosios Lietuvos Tautinės olimpiados, vykusios 1938 m. Kaune, dvasią, apjungusią viso pasaulio lietuvius į bendrą šventę. Juk sportas tada tapo židiniu, prie kurio susibūrę lietuviai pasijuto viena šeima.
Šis leidinys bus naudingas kūno kultūros studijų studentams, visai pasaulio lietuvių sporto bendruomenei, visiems, besidomintiems Lietuvos sporto istorija.

Leidinį galite rasti LEU, LSU ir LOA bibliotekose*

 


Artūras Poviliūnas, Aloyzas Urbonas
„Nematoma olimpinio medalio pusė“ –  2015 m.

Leidinys sporto moralės, dorovės ir etikos klausimais, skirtas aukštųjų mokyklų studentams, treneriams, pedagogams, olimpiečiams bei visai sporto visuomenei. Tai – knyga-dialogas. Diskutuoja buvęs Lietuvos olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas ir žurnalistas Aloyzas Urbonas.

Leidinį galite rasti LEU ir LOA bibliotekose*

 

 


„Olimpizmo keliu – ketvirtis amžiaus“ – 2014 m.

Leidinys skirtas Lietuvos olimpinės akademijos 25-mečiui

Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvos olimpinę akademiją, jos struktūrą, vykdomas veiklos kryptis, Lietuvos olimpinės akademijos narius ir vadovus.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 


Povilas Karoblis
„Tarptautinio ir Lietuvos olimpinių komitetų prezidentai“
–  2007 m.

Leidinyje pristatomi 8 tarptautinio olimpinio komiteto prezidentai: Demetrijus Vikelas, Pjeras de Kubertenas, Henris de Baje-Laturas, Johanas Zigfridas Edstromas, Eiveris Brendedžas , Michaelis M. Kilaninas, Chuanas Antonijus Samarančas, Žakas Rogas. Taip pat pristatomi 3 Lietuvos olimpinio komiteto prezidentai: Jonas Jurgis Bulota, Antanas Jurgelionis ir Artūras Poviliūnas.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 


Stanislovas Stonkus
„Olimpija“ – 2002 m.

Crestomatija aukštesnių klasių mokiniams. Knygoje supažindinama su Antikos Graikija – „senovės graikų idealu – grožio ir gėrio vienuma, žmogaus fizinio ir dvasinio tobulėjimo vienove, kuri vyravo klasikiniu Olimpijos žaidynių laikotarpiu“, aptariamas naujausių laikų olimpizmas – „vienas svarbiausių XX a. (viliuosi, ir XXI a.) vyksmas – olimpinės žaidynės“, supažindinamas skaitytojas su sporto kultūra, olimpine kultūra, žiniomis apie olimpinį sąjūdį, olimpinį sportą, jo humanistines idėjas, idealus ir vertybes, interesus, poreikius, vertybinių orientacijų, gebėjimų, mokėjimų bei įgūdžių visuma.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Algirdas Klimkevičius
„Lietuvos olimpinis krikštas, 1924 m. Paryžius – 2004 m.

Šioje monografijoje apibūdintos Lietuvos sportininkų – futbolininkų ir dviratininkų debiuto VIII olimpinėse žaidynėse 1924 m. Paryžiuje aplinkybės, sporto organizacijų ir darbuotojų, sportininkų pastangos bei reikšmė Lietuvos sporto plėtotei, visuomenės požiūris į sportą.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*

 

 

 


Aloyzas Urbonas
„Olimpiniai žinksniai“ – 2001 m.

Dešimtmetis (1991-2001) pasaulio olimpinėje šeimoje. Knygoje populiariai atskleidžiama dramatiška Lietuvos tarptautinio olimpinio komiteto atkūrimo istorija. Parodomas žymiausių mūsų valstybės sportininkų ir visuomenės veikėjų įnašas į olimpinį judėjimą ir kova už tarptautinį mūsų olimpinių siekių pripažinimą. Knyga skiriama LTOK atkūrimo dešimtmečiui, iliustruota nuotraukomis iš LTOK archyvo.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Zina Birontienė, Asta Budreikaitė
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinio ugdymo programa“ – 2014 m.

Metodinė knyga skiriama ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, pedagogams, tėvams, bakalauro ir magistrantūros studijų Kūno kultūros ir sporto pedagogikos bei Vaikystės pedagogikos studijų programų studentams ir dėstytojams. Svarbu, kad, ugdant vaikus, nevyrautų olimpinių žinių perteikimas, o praktinė veikla būtų lanksti ir kūrybinga bei ugdanti olimpines vertybes.

 

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


„Nuo sporto nepabėgsi“ – 2016 m.
„Kaip rasti valios ir laiko sportuoti?“

Išleido UAB „Impuls LTU“

„Nuo sporto nepabėgsi“ – tai knyga, kviečianti pakeisti savo gyvenimą ir pradėti sportuoti. Mūsų tikslas – įpūsti jums ugnies, pakurstyti aistrą gyventi dėl savęs: dėl geros sveikatos, dailaus kūno ir džiugios sielos. Tikimės, jog šioje knygoje rasite atsakymus į daugelį klausimų, pasinaudosite mūsų profesionalų trenerių patarimais, o garsūs sportininkai savo istorijomis paskatins jus sportuoti ir susimąstyti apie gyvenimo kokybę bei sveikatą

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Jonas Varkulevičius
„Olimpinės dvasios neužgesinsi“ – 2009 m.

Tai, kas skaidru – skaidrina. Paslaptingas yra mus supantis pasaulis, bet žmogus jame yra pats nuostabiausias ir jame visa tai, kas tikra, kas auga iš vidaus.
Leidinys skirtas besidomintiems sportu, olimpiniu judėjimu ir jo istorija. Knyga gausiai iliustruota, pateikiant išsamius statistinius duomenis apie moksleivių sportą, olimpiečius, ypatingą dėmesį skiriant radviliškiečiams sportininkams. Radviliškį ir kituose artimiausiuose regionuose organizuotus renginius. Išsamiai aprašomas Lietuvos sugrįžimas į olimpinį sąjūdį, olimpinio judėjimo istorija nuo Graikijos iki šių dienų. Knygoje atsispindi iškiliausių Lietuvos sporto asmenybių biografijos ir tarptautinių olimpinio sporto organizacijų vadovų veikla ir pasiekimai.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


Artūras Poviliūnas
„Olimpinė Lietuva“ – 2010 m.
1918 – 2008: lūžiai, etapai, pasauliniai kontekstai

Monografijoje kompleksiškai analizuojama Lietuvos olimpinio sporto istorija. Nagrinėjamos olimpinio sporto ištakos Lietuvoje, apibendrinami jo pokyčiai per 90 metų sudėtingą tautai laikotarpį, atskleidžiama olimpizmo koncepcija, daugiaplanė Tarptautinio ir Lietuvos olimpinių komitetų veikla, apžvelgiami reikšmingiausi sporto laimėjimų etapai ir olimpinio sporto galimybės, jo reikšmė Lietuvos kultūrai, prestižui, pripažinimui, aptariamas įvairaus masto valstybinių ir sporto organizacijų bei organizatorių, visuomenininkų vaidmuo konkrečiomis istorinėmis sąlygomis.
Knyga skiriama kūno kultūros ir sporto mokslininkams, istorikams, ji gali būti pravarti magistrantams, doktorantams, dėstytojams ir mokytojams.

Leidinį galite rasti LOA bibliotekoje*


* Dėmesio!
Lietuvos olimpinė akademija knygomis neprekiauja, leidinius galite rasti ir skaityti LOA bibliotekoje (skaityti tik vietoje neišsinešant).